ציוד וחומרי פוליש, ציפוי ננו דיטיילינג 0549045052

Location

Mulatol Pakar Matha, Dhaka

We Are Always Ready To Assist Our Clients

Automotive’s four Frederick locations continues its 20++ plus years tradition of quality auto repair services. ehicle owners in the ederick, MD area should be well aware of the Dynamic Automotive brand of service. We strive to go above and beyond for all of our customers, who we pair services. ehicle owners.

OUR SUPPORT

Our Provided Service

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Repair & Change

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Warranty Service

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Laser cutting

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Free Brake

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Confirm Services

One-time purchase info the amount more ional endly servicing

Lifetime Warranty

PRICE

System Plan

Basic Plan

$12.99 / W
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation
Popular

Advance Plan

$29.99 / M
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Premium Plan

$63.99 / Y
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Basic Plan

$12.99 / W
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Advance Plan

$29.99 / M
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Premium Plan

$63.99 / Y
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Basic Plan

$ 58
$12.99 / p
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation
Popular

Advance Plan

$ 80
$29.99 / p
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

Premium Plan

$ 99
$63.99 / p
 • Conventional Oil Change
 • Visual Brake Inspection
 • Transmission Fluid Service
 • Fuel System Cleaning
 • Coolant Exchange
 • Battery Check
 • Tire Rotation

OUR EXPERIENCE

The most popular repair directions for our customers

I am text block. Click edit button to change this text ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Electronics Repair
75%
Bike Repair
89%
Truck Repair
75%

Contact us

Get In Touch

  ADDRESS:

  Mulatol Pakar Matha, Dhaka Bus Stand Road, 5400

  PHONES:

  +99855678345, +98855638346
  01785567783

  WORKING TIME:

  Monday–Saturday: 08:00–18:00; Friday - Closed

  HAPPY

  Our Testimonial

  Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattes, pulvinar dipygus leo.
  Liton Doe
  Designer
  Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattes, pulvinar dipygus leo.
  Sarkar Doe
  Developer
  דילוג לתוכן